Språk och normer - vad händer när flera språk tar plats i scenkonsten?

  • Arrangeras av: Giron Sámi Teáther
  • Johanssons pelargoner och dans

Språk och Normer - vad händer när flera språk tar plats i scenkonsten? Ett seminarium med två scenkonstgrupper som jobbar med flerspåkighet i sina föreställningar.

Giron Sámi Teáhter 

Giellačïrkuš- när svenskan inte behövs

De samiska språken finns alla med på Unescos lista över akut hotade språk i världen. Hur ska samiskan, och alla andra språk som talas av barn i Sverige idag, få plats när svenskan är så dominerande? Majoriteten av jordens barn är flerspråkiga. I Språkcirkus skapar vi en värld där de samiska språken, andra talade språk samt kroppsspråket får ta plats, medan svenskan får stå åt sidan. Visst förstår vi väl varandra? Vi berättar och samtalar kring våra erfarenheter med föreställningar och workshops, både bland samisktalande barngrupper och i svenska och norska skolan. 

Johansson pelargoner och dans

För en flerspråkig scenkonst! - Perspektiv, tillämpningar och erfarenheter

Varför är det viktigt med en scenkonstbransch som arbetar medvetet med frågor om språk,makt och normer? Hur kan den medvetenheten öka? Johanssons pelargoner och dans presenterar projektet “Koreografin - interaktivitet, språk och integration” och tillhörande antologi om flerspråkig scenkonst som har release under Bibu 2020. Projektet och boken undersöker olika sätt att arbeta med flerspråkig scenkonst och försöker ringa inintersektionerna mellan scenkonst och språk, språklig tillgänglighet, flerspråkighet, makt och normer.

Språk och Normer - vad händer när flera språk tar plats i scenkonsten?
Foto: Rebecka Holmström Föreställningen Koreografin Johanssons pelagoner och dans
Språk och Normer - vad händer när flera språk tar plats i scenkonsten?
Foto: Oskar Ohlsson Giron Sámi Teáther

Tid och plats

17:00 - 18:30

Speltid: 90 min

Grupp:

Arrangeras av: Giron Sámi Teáther Johanssons pelargoner och dans

Medverkande:

  • Från Giron Sámi Teáther: Patricia Fjellgren, språkexpert, clown/skådespelare Ylva Gustafsson, clown/skådespelare Rasmus Wurm, clown/skådespelare
  • Från Johanssons pelargoner och dans: Anna Haglund, Annica Styrke och Karin Wiklund
  • Moderator: Marcus Lilliecrona