Skolan som spelplats

Under Bibu 2020 arrangerar Teatercentrum tillsammans med Teateralliansen ett programspår om skolan som spelplats, både utifrån ett arbetsmiljöperspektiv men också konstnärliga val.

Inom detta programspår kommer fyra produktioner från Teatercentrums medlemmar spela ute på skolor i Helsingborg. Föreställningarna är inte juryvalda utan framlottade föreställningar av fria teatrar, medlemmar i Teatercentrum, och ingår i spåret Skolan som spelplats. De fyra föreställningarna presenteras nedan. 

Efter föreställningen ges tillfälle till samtal och erfarenhetsutbyte med teatern, om val och strategier specifika för skolan som spelplats, med utgångspunkt i den aktuella föreställningen.

Observera! Samtliga föreställningar som spelas ute på skolan är reserverade för elever på den skolan som är spelplats. Detta innebär att andra elever ej kan bokas in på dessa föreställningar.