Skolan som spelplats

Under Bibu 2020 arrangerar Teatercentrum tillsammans med Teateralliansen ett programspår om skolan som spelplats, både utifrån ett arbetsmiljöperspektiv men också konstnärliga val.

Inom detta programspår kommer fyra produktioner från Teatercentrums medlemmar spela ute på skolor i Helsingborg. Föreställningarna är inte juryvalda utan framlottade föreställningar av fria teatrar, medlemmar i Teatercentrum, och ingår i spåret Skolan som spelplats. De fyra föreställningarna presenteras nedan. 

Efter föreställningen ges tillfälle till samtal och erfarenhetsutbyte med teatern, om val och strategier specifika för skolan som spelplats, med utgångspunkt i den aktuella föreställningen.

Vill du som lärare eller rektor att någon av dessa föreställningar ska spela ute på just din skola, kontakta jonna@bibu.se