Nationell scenkonstgaranti

  • Arrangeras av: Svenska Assitej

Nationell scenkonstgaranti och alla barn och ungas rätt till scenkonst - upprop för de kulturpolitiska målen och barnkonventionen!

Varje skoldag ser tusentals barn en scenkonstföreställning runt om i landet. Samtidigt möter vi elever i högstadiet eller gymnasiet som aldrig sett en teater- eller dansföreställning under sin skoltid.

De kulturpolitiska målen ska främja allas möjlighet till kulturupplevelser, och särskilt uppmärksamma barns och ungas rätt till kultur. Idag misslyckas kulturpolitiken med att nå målen.Vi ser med stor oro hur regioner och kommuner får en alltmer pressad ekonomi. Därför behöver vi samla krafterna. Vi tror på att fokusera på att barnkonventionen är lag och de kulturpolitiska målen som särskilt uppmärksammar barn och ungas rätt till kultur. 

Möt Henrik Köhler (Teatercentrum, Danmark) och Ådne Sekkelsten (Scenekunstbruket, Norge) och lyssna på hur tillgång till scenkonst i skolan är utformad i Danmark och Norge. Varför kan Danmark och Norge, men inte Sverige? Möt kollegor i ett samtal och en diskussion om hur vi ska driva en kulturpolitik för alla barn. Kom och ställ dig bakom ett kulturpolitiskt upprop!

Tid och plats

09:30 - 10:30

Speltid: 60 min

Grupp:

Arrangeras av: Svenska Assitej

Medverkande:

  • Henrik Köhler, Teatercentrum, Danmark
  • Ådne Sekkelsten, Scenekunstbruket, Norge