Dörröppnare eller dörrvakt? – Om makten att välja scenkonst för barn och unga

  • Arrangeras av: Riksteatern

Vi är många som arbetar med att möjliggöra för alla Sveriges skolelever att möta kvalitativ scenkonst. Det innebär också makt att både välja, och välja bort, den scenkonst som ska erbjudas. Finns det regler och riktlinjer kring dessa urval eller blir det en fråga om tycke och smak? För att öka delaktigheten bjuds ibland elever in att delta i urvalsprocessen. Vilka verktyg ges dem att göra kvalificerade urval och leder det till faktiskt inflytande? Detta vill vi diskutera och utbyta erfarenheter kring i ett panelsamtal med representanter från olika funktioner och olika delar av landet.

Moderator: Pia Paglialunga

Dörröppnare eller dörrvakt? – Om makten att välja scenkonst för barn och unga
Urban Jörén

Tid och plats

11:00 - 12:00

Speltid: 60 min

Grupp:

Arrangeras av: Riksteatern

Medverkande:

  • Pia Paglialunga, Verksamhetsledare Riksteatern Skåne 
  • Ulf Thörn, Teaterkonsulent Riksteatern Ösergötlandd
  • Göran Hånell, Kultursamordnare Söderhamn 
  • Marie Haglund, Teaterkonsulent Jämtland/Härjedalen 
  • Rebecca Melin (alternativt Maria Weisby), Scenkonst Sörmland