”Dom stökar och bråkar och kastar sten”

  • Arrangeras av: Svenska Assitej

I den rykande färska avhandlingen ”Dom stökar och bråkar och kastar sten” - Iscensättning och hybridisering av dominerande diskurser i Backa Teaters iscensättningar undersöker Sandra Grehn i Lille kung Mattias, Gangs of Gothenburg och 5boys.com (2020) om, hur och med vilka konstnärliga medel Backa Teater reproducerar eller omskapar dominerande diskurser om barn och unga med fokus på medborgarskap, gängmedlemskap och maskulinitetsskapande. På vilket sätt är idéer om kön/genus, sexualitet, ras och ålder en del av dessa och vilka representationer ger föreställningarnas diskurser upphov till?

”Dom stökar och bråkar och kastar sten”.
Foto: Lars Magnusson

Tid och plats

13:00 - 14:00

Speltid: 60 min

Grupp:

Arrangeras av: Svenska Assitej

Medverkande:

Sandra Grehn, fil. doktor i litteraturvetenskap med inriktning mot teaterstudier