Barnteater som gränsvakt mellan ”barn” och ”vuxna”

  • Barnens Kultur, Sveriges Radio P1

Finns barnteater om det inte finns ”barn”? Måste vi först definera vad som skiljer barn från vuxna för att alls kunna göra kultur för unga? Och hur framställs egentligen kategorin ”barn” på scenen? Hur lär scenkonsten barn att barn ska vara?

Med erfarenheter från arbetet med radioprogrammet Barnens Kultur, där vi utforskade vad barnkultur är ur ett vuxen- och ett barnperspektiv, vill vi diskutera hur "barnet" ser ut inom den scenkonst som vänder sig till barn och unga. Vi vill diskutera både den romantiserande och idealiserande bilden av barnet som finns i den svenska barnkulturtraditionen och den problematiserande som finns inom ungdomsteatern. Vi vill ta reda på vad man gestaltar när man gestaltar ett "barn" eller en "ungdom", och ifall verksamma inom barn- och ungdomsteater ser någon risk i att de skapar en normerande bild av vad ett "barn" är.

Performance image, Barnteater, bibu, 2016
Barnens kultur

Grupp:

Barnens Kultur, Sveriges Radio P1

Medverkande:

Lollo Collmar och Jenny Aschenbrenner