Seminarierådet Bibu 2022

Sex personer med olika erfarenheter, bakgrund och arbetsområden. Tillsammans med oss på Bibu arbetar de med urvalet av inkomna förslag, men fyller även i de eventuella luckor på ämnen som vi ser bör vara en del av seminarieprogrammet för kompetensutveckling, samtal och diskussion på kommande biennal. 

Den kommande biennalen har några huvudspår och vi välkomna särskilt seminarier som berör hållbarhet och tillgänglighet. 

Förslagsformuläret kommer vara öppet 24 augusti till 7 november 2021.

Seminarierådet Bibu 2022
Seminarierådet Bibu 2022
Foto: Magnus Stenman
Seminarierådet Bibu 2022
Marcus Lilliecrona
Seminarierådet Bibu 2022
Seminarierådet Bibu 2022
Seminarierådet Bibu 2022