Sara Myrberg

Internationella rådet Bibu 2020

Sara är konstnärlig ledare och skådespelare på Teater Tre. Sara har haft ett särskilt fokus på det lilla barnet som publik och är också upphovsperson till ett flertal av Teater Tres föreställningar för den yngsta publiken.