Go to Main Content

Bengt Andersson

Jurymedlem Bibu 2024

Bengt Andersson är autodidakt scenkonstnär som regisserat och agerat i ett flertal iscensättningar, främst med visuell/fysisk gestaltning. Har lång erfarenhet av internationellt arbete, bla med regiuppdrag i Estland. Han är en av initiativtagarna till Teater Tre och var där under många år konstnärlig ledare. Har erhållit ett flertal stipendium däribland Carina Ari stipendiet för dansare. Har på senare tid varit konstnärlig ledare för Barn & Unga på Riksteatern. Sitter i Svenska ASSITEJs styrelse och har även varit styrelseledamot i Bibu.

Ett headshot av Bengt Andersson