Anna Berg

Seminarierådet Bibu 2020

Anna Berg är frilansande dramaturg och föreläsare, bosatt i Göteborg. Hon har arbetat med föreställningar och lärarfortbildningar för bl a Riksteatern, Backa Teater och Regionteater Väst. Anna ingår i styrgruppen för Barnteaterakademin i Göteborg och är styrelseledamot i Svenska ASSITEJ och Bibu AB.

Foto: Johan Eriksson

Anna Berg