Anna Berg

Styrelseledamot

Bibu utgör en viktig statusmarkering. Bibu är en nödvändig branschträff för scenkonst för barn och unga i en tid där mediautrymmet för konstsamtal och kulturanalys krymper och där skolorna får allt svårare att prioritera konstnärliga intryck som en självklar del sin verksamhet.

Anna är frilansande dramaturg och föreläsare.