Go to Main Content

Anders Widell

Styrelseledamot

Bibu är för mig den bästa platsen att vara på. Detta utifrån min syn på barn och ungas rätt till scenkonstnärliga upplevelser och delaktighet. Bibu är en mötesplats inte bara nationellt och regionalt utan också internationellt. Ett viktigt avstamp mot framtiden!

Anders är teaterchef på Månteatern.