Publikkontakt - masterclass

  • Arrangeras av: Dotterbolaget

Att inte vara rädd för sin publik är början till ett möte mellan scen och salong. Rädslan att göra fel gör ibland att vi missar vår publik. Så vad är då bättre än att tillskansa sig en teknik som bara bygger på dina misstag?
Vi kommer att arbeta med och försöka förstå den clownteknik som har sina rötter i Commedia dell’arte och som vi numera kort och gott kallar Commedia Clown. Ni kommer att lära er några enkla regler som hjälper skådespelaren att bli närvarande i det rum vi är i, något som är en av hemligheterna till en ärlig kontakt med publiken. Ni kommer att bli bekanta med Commedia Clownens scenspråk och om vi hinner, titta närmare på de improvisationer som uppstår när det man planerade att göra på scenen går fel eller när det som pågår i rummet eller i clownens hjärta tar överhanden. Fokus ligger på mötet med publiken och på vilka verktyg skådespelaren har på scenen. Eftersom detta tar lååång tid att erövra vill vi erbjuda er en master Class där ni får se andra arbeta och ni ska ställa frågor och kanske komma upp och pröva...
Ja, vi har röda clownnäsor.

Time and place

10:30 - 13:00

Play time: 150 min

Group:

Arrangeras av: Dotterbolaget