Dimen Abdulla

Seminarierådet Bibu 2020

Dimen är dramatiker och hon har bland annat varit Sveriges Radios första husdramatiker. För närvarande är Dimen dramaturg på Regionteater Väst. Hon har även studerat dramaturgi vid Stockholms dramatiska högskola.

Foto: Cato Lein