Scenkonstbiennal för barn, unga och för dig

DNA - Backa Teater

DNA - Dansa Nära Anhörig, Backa Teater, juryvald föreställning Bibu 2020, foto: Ola Kjelbye

Bibu är Sveriges viktigaste mötesplats med, för och om professionell scenkonst för ung publik - en arena där alla vi som arbetar med barn, unga, scenkonst och kultur samlas varannan vår för att uppleva och diskutera scenkonst för barn och unga. 

Mer från Bibu...