Scenkonstbiennal för barn, unga och för dig

Mamman Bibu 2018

Mamman, Teater Tribunalen, juryvald föreställning Bibu 2018, foto: Henrik Dahl

Bibu är Sveriges viktigaste mötesplats med, för och om professionell scenkonst för ung publik - en arena där alla vi som arbetar med barn, unga, scenkonst och kultur samlas varannan vår för att uppleva och diskutera scenkonst för barn och unga. 

Nästa biennal går av stapeln 13-16 maj 2020 i Helsingborg.

Mer från Bibu...

Tillbakablick på Bibu 2018