VEM FÅR SKAPA KONSTEN - OM ATT LYFTA NYA RÖSTER OCH BERÄTTELSER

Mentorskap och residens - Vägar till breddat professionellt deltagande i kulturlivet

Ett funktionsrättsperspektiv inom scenkonsten handlar väldigt ofta om fokus på målgruppen personer med funktionsnedsättning som publik och deras upplevelse. Men vad händer om vi byter perspektiv och pratar om vikten av att inte gå miste om nya röster i den konstnärliga utvecklingen som kommer från konstnärer som själva har en funktionsnedsättning? Och vilken betydelse har det för barn och unga att möta konstnärer med en annan erfarenhet, bakgrund och med andra konstnärliga uttryck?

Med utgångspunkt i ShareMusic & Performing Arts mentorsprogram för att stötta och lyfta upphovspersoner med funktionsnedsättning och som resulterat i ny musik, koreografi, manus, föreställningar och filmer ger vi plats för nya konstnärer att delge sitt konstnärskap och erfarenheter. 

Tid och plats

14:30 - 15:30

Speltid: 60 minuter

Medverkande:

  • Peter Larsson – Musiker, tonsättare och skådespelare
  • Greta Sundberg – Dramaturg
  • Håkan Larsson – Fotograf och filmare
  • Lisa Lindén - Föreläsare, dramaturg och samtalets moderator
  • Michaela Granit

Foto: Från Genom glas, med och av Peter Larsson. Fotograf: Håkan Larsson.