Vem får gestalta vad?

  • Regionteater Väst

Vad är accepterat att en skådespelare eller dansare gestaltar på scen? ”Får” skådespelaren gestalta det som inte alltid är en egen erfarenhet? Måste alla erfarenheter av etnicitet, sexuell läggning, ålder, klass, funktionshinder och kön finnas representerat i ensemblen för att det ska kunna gestaltas på scen?

Man in skirt, bibu 2016
Who may portray what?

Grupp:

Regionteater Väst

Medverkande:

Moderator: Sandra Grehn- teater-, genus- och litteraturvetare
Jan Coster - skådespelare, RTV Teater
Astrid Kakuli - skådespelare
Aleksa Lundberg - skådespelare
Nassim Meki - dansare, RTV Dans
Rasmus Skaremark-Solberg - dansare, RTV dans