Upprop för den fria scenkonsten

  • Teatercentrum
  • Danscentrum
  • Teaterförbundet för scen och film

Den fria scenkonsten utgör en vital del av kulturlivet i Sverige och bidrar till en dynamisk, högklassig och varierande scenkonst. Denna positiva kraft står i kontrast till dess villkor. Läget är ansträngt och en bidragande orsak till detta är att det offentliga stödet inte ligger i nivå med verksamheternas behov. Det krävs en fortsatt diskussion som ofrånkomligen handlar om pengar, men också den infrastruktur som den fria scenkonsten verkar inom. Vi välkomnar alla att delta i diskussionen om den fria scenkonstens framtid. Och det är nu hög tid att gå från ord till handling!

Upprop för den fria scenkonsten

Grupp:

Teatercentrum Danscentrum Teaterförbundet för scen och film

Medverkande:

Moderator: Lis Hellström Sveningson

Medverkande: Maria Ward och Yngve Petersson