Transmedialt berättande på och utanför scen – två exempel från Helsingborg

  • Sara Cronberg och Helsingborgs stadsteater

Scenkonstkreatören och regissören Sara Cronberg utvecklar sina tankar och erfarenheter kring de två projekten Den osynliga staden – ett spel i utveckling och Väsen – digitalisering och eget skapande i det transmediala scenkonstprojektet Lilla Robinson. I projekten utforskar Sara Cronberg hur analoga och digitaliserade skikt av olika konstnärliga och populärkulturella uttrycksformer tillsammans kan bilda en helhet; ett transmedialt konstverk: Gatukonst och skattjakter. Teater och augmented reality-foton. Folksägner och GPS-spel: Med hjälp av digitalisering manipuleras den ”reella verkligheten” samtidigt som en ny värld presenteras. Sara Cronberg har tidigare bland annat deltagit i BoostHbgs program Pure Fiction och Från snack till hack.

Image of woman, bibu 2016
Transmedial narrative on stage and beyond – two examples from Helsingborg

Grupp:

Sara Cronberg och Helsingborgs stadsteater

Medverkande:

Sara Cronberg