Tillgänglig webb – introduktion och workshop

  • Region Skåne
  • Teater 23

Statens kulturråd ställer krav på att kulturaktörer med statliga bidrag ska ha webbplatser och e-tjänster som är tillgänglighetsanpassade senast 2016. Teater 23 har genomfört ett omfattande arbete med tillgänglighetsanpassning under 2015 och delar här med sig av sina erfarenheter och ger handfasta tips och råd kring tillgänglighet på webben. En presentation om Teater 23:s eget arbete kommer att varvas med workshops där deltagarna jobbar praktiskt och får möjlighet att testa tillgängligheten på sin egen webbplats. 

prickar bibu

Grupp:

Region Skåne Teater 23

Medverkande:

Niclas Paulsson och Line Janson (Teater 23)