Teatern tar plats

  • Arrangeras av: Teatercentrum

De allra flesta föreställningar för barn och unga ges på turné i skolor och förskolor runt om i landet. Vilka praktiska, tekniska, ekonomiska och sociala aspekter påverkar mötet med publiken? Vad innebär det för en ensemble att alltid vara gäst på sin arbetsplats? Vad innebär det att mitt i skolvardagen ta emot ett främmande arbetslag? Vad ställer teatern till med? Finns det plats för magi i vardagsmiljön?

Ett samtal tillsammans med medverkande från teatrar med skolan som spelplats och representanter från skola/förskola, om arbetsmiljö och konstnärlig kvalitét, där teater och skola möts.

Teatern tar plats
Foto:Henrik Hulander

Tid och plats

09:30 - 10:30

Speltid: 60 min

Grupp:

Arrangeras av: Teatercentrum

Medverkande:

  • Medverkande: Medverkande från teatrar i temaspåret skolan som spelplats och representanter från skola/förskolan.
  • Moderator: Karin Helander