Teatercentrums scenkonstfrukost - lär känna konstnärerna bakom produktionerna

  • Teatercentrum

Konstnärerna bakom tre juryvalda föreställningar kommer att sitta tillsammans med en liten publik, äta frukost och hålla ett informellt samtal.    

En unik möjlighet att lära känna konstnärerna bakom produktionerna, om vilka de är och vad de skapar.

Ögonblicksteatern 19 maj

Ögonblicksteatern riktar strålkastaren dit samhället skaver. Till det osynliggjorda, det oupptäckta, det osande och otillåtna för att göra det tillgängligt och förtrollande. Vi jobbar med det dokumentära materialet, den lilla historien, för att förstå de stora sammanhangen och vi utgår från vårt engagemang. Då blir det scenkonst med spets som vågar ta ställning, öppna nya dörrar och göra skillnad.
Ögonblicksteatern skapar genom normkritisk blick och normkreativt arbete scenkonst som sträcker sig långt utanför platsen för föreställningen. Det undersökande arbetet är en del av den konstnärliga gärningen och uttrycket. Vi ställer frågor men svaren ägs av någon annan – bärarna av berättelser från andra verkligheter än vi vanligen möter i strålkastarljuset. Vi vill lyfta dessa verkligheter i gestaltning av andra kroppar, andra tankar och andra erfarenheter än de vi vanligtvis ser. Vetskapen om och upplevelsen av att andra verkligheter existerar, kan vara början på förändring.

Ögonblicksteatern medverkar under bibu med föreställningen "Vahák"

Teater Pero 20 maj

Teater Pero grundades 1983 och har sedan 1993 två scener på Sveavägen i Stockholm. Teater Pero arbetar med mim som grund, tillsammans med musik och dialog, och spelar för barn och unga över hela landet.

Flera av Teater Peros pjäser har även spelats i övriga Europa samt i Asien, Afrika, Nordamerika och Australien. Att spela för barn kräver en alldeles särskild lyhördhet vilket är ett kännetecken för Teater Peros skådespelare.

Peter Engkvist, konstnärlig ledare, har regisserat fler än 100 pjäser för flera teatrar i Sverige, Finland och på Island. Hans pjäser har turnerat i över 17 länder och han har även lett workshops för skådespelare och regissörer världen över.

-Som barn ville jag bli professionell hockeyspelare men en dag råkade jag se en teaterföreställning och plötsligt fann jag mig utbildad mimskådespelare. Efter en tid lämnade jag scenen för att se skådespelarna i arbete och då tänkte jag, hur kan man göra detta annorlunda? Jag ville göra teater som inte var talteater. Tillsammans med mimskådespelaren Roger Westberg, grundade jag Teater Pero och skapade en teater där vi kunde blanda uttrycksformerna, en teater där rörelsen hade lika stor vikt som dialogen. Som skådespelare ville jag bidra med egna idéer varför jag som regissör gärna arbetar i nära samarbete med skådespelarna, med devised theatre.

Jag kommer också att berätta om varför gatubarnen i Kolkata en speciell dag inte kunde minnas nattens drömmar.

 

Teater Pero medverkar under bibu med föreställningen "Kan själv!"

Banditsagor 21 maj

Teatergruppen Banditsagor bildades i Malmö 2008 och består i nuläget av två skådespelare, en regissör samt en producent.

Banditsagor är en turnerande frigrupp med föreställningar för både barn och vuxna. Sedan start har gruppen producerat sammanlagt 13 föreställningar, aktuella nu senast med ”Gallring pågår” som spelas på bibliotek under öppettid. Premiären var den 1 februari på Lunds stadsbibliotek. Banditsagor spelar ca 120 föreställningar per år och når upp emot 6 000 personer.

Banditsagor använder medvetet enkla medel i gestaltning och produktion, vilket ger ökad flexibilitet i arbetet, och gör det lättare att nå ut till fler. 

Banditsagor medverkar under bibu med föreställningen ”Game over".

prickar bibu

Grupp:

Teatercentrum