Teater Tre och Moomsteatern om europeiskt samarbete

  • Kulturrådet/Kreativa Europa Desk Kultur

Varför är det relevant att delta i internationella samarbeten? Hur fungerar det och vad får man ut av det? Två teatrar med fokus på produktion för barn och unga delar med sig av sina erfarenheter av att vara med i samarbetsprojekt finansierade genom EU-programmet Kreativa Europa.

Möt Sara Myrberg från Teater Tre och Suzanne Hedström Hellberg från Moomsteatern som berättar om de internationella projekt de deltar i. Teater Tre är partner i samarbetsprojektet Small Size och Moomsteatern är ledande partner i samarbetsprojektet Crossing the Line. Bägge har fått EU-stöd inom Kreativa Europa (2014−2020). Kreativa Europa Desk Kultur ger även en kort presentation om stödmöjligheterna inom programmet.

Grupp:

Kulturrådet/Kreativa Europa Desk Kultur

Medverkande:

Sara Myrberg, Teater Tre och Suzanne Hedström Hellberg, Moomsteatern