Sörmlandsmodellen–tillgång till scenkonst för barn och unga

  • Scenkonst Sörmland

Alla barn ska ha – men vad? Den frågan ställde sig Scenkonst Sörmland efter 30 år med Sörmlandsmodellen – det heltäckande länsteateruppdraget som garanterar att alla barn i Sörmland mellan 5 och 15 år får en kulturupplevelse per termin. I ett pågående pilotprojekt undersöker man nu kulturutbudet i skolan.

Scenkonst Sörmland har ett uppdrag till skolan, men har skolan ett uppdrag till kulturen? Om inte, hur ska vi få det att fungera? Kulturupplevelse eller eget skapande, motsättning eller förutsättning? Hur skapas synergier mellan kultur och utbildning?

Show image, bibu 2016
Sörmlandsmodellen–tillgång till scenkonst för barn och unga

Grupp:

Scenkonst Sörmland

Medverkande:

Maria Weisby, scenkonstchef Scenkonst Sörmland, Magnus Byström, produktionschef Scenkonst Sörmland, Anne-Lie Andersson Leweby, verksamhetsutvecklare Barn- och utbildningsförvaltningen, Bosse Lundkvist, kulturutvecklare Kultur- och Fritidsförvaltningen, Eskilstuna