Shakespeares hjärtslag

  • Scen:se

Shakespeares Hjärtslag utgår från William Shakespeares pjäs Perikles. Med hjälp av ett antal utvalda scener och rytmiserade texter, musik och sånger ur pjäsen skapas en trygg och tillåtande plats där barnen/ungdomarna bjuds in att delta. Tillsammans med skådespelarna utforskar de karaktärernas känslor, tankar och intentioner.

Publiken ges möjlighet att genom lek och gestaltning utveckla sina kommunikativa förmågor – som ögonkontakt, rumslig medvetenhet, tal, språk och fantasi – utifrån sina egna individuella förutsättningar.

Från 10 år, för grund- och gymnasiesärskolan, framförallt barn och unga inom autismspektrumet

Denna föreställningen ingår i temaspåret FUNKTION.

Shakespeares hjärtslag
Martin Skoog
Shakespeares hjärtslag
Martin Skoog
Shakespeares hjärtslag
Martin Skoog

Tid och plats

09:30 - 11:00
12:00 - 13:30

Speltid: 90 min inkl fika

Föreställningen är regisserad av Kelly Hunter, tidigare skådespelare i Royal Shakespeare Company. Hon grundade och leder nu Flute Theatre som bl.a. skapar scenkonst för en ung publik med diagnoser inom autismspektrumet. Kelly Hunter har genom Shakespeares texter och dess mångfacetterade karaktärer, utvecklat en unik metod för att skapa inkluderande föreställningar för denna målgrupp. Hennes utgångspunkt baseras på det mest grundläggande i alla Shakespeares berättelser; vad det innebär att vara människa i mötet med en annan människa.

Hon beskriver själv sin metod så här: Those with autism struggle with making themselves understood, their struggle is communicative and sensory. Through focusing on moments in Shakespeare where characters emerge through seeing, thinking and feeling, my games offer children and young people on the spectrum an opportunity to express themselves, exploring eye contact, language skills, spacial awareness, facial expressions and imaginative play. The children play the games with actors in a safe loving space where everyone involved can begin to share common human experience. These sensory games form the basis for Flute Theatre‘s productions for children with autism.

.

Grupp:

Scen:se

Medverkande:

  • På scen: Ulrika Beijer, Francoise Fournier, Eva von Hofsten, Arabella Lyons

  • Regissör: Kelly Hunter
  • Kompositör: Tom Chapman
  • Scenograf och kostymdesigner: Petra Hjortsberg-Möller
  • Dramapedagog: Helene Åhström
  • Projektledare: Eva von Hofsten
  • Producent: Anna Thelin

FUNKTION är ett samarbete mellan Bibu, Scen:se och Folkteatern Gävleborg. Genomförs med medel för projekt som stärker kultur i skolan som en del av Skapande skola på Kulturrådet samt med stöd av Signatur - Insamlingsstiftelse för musikfrämjande.

Scen:se är ett treårigt projekt där konstupplevelser skapas för barn och unga med komplexa funktionsvariationer. Ett samarbete mellan Hudiksvalls kommun, Glada Hudikteaterns supporterklubb, Folkteatern Gävleborg, Riksteatern Barn & Unga samt Hälsinglands Museum, finansieras av Allmänna Arvsfonden, Svenska Postkodstiftelsen, Region Gävleborg och Kulturrådet.