Run for your life

  • Riksteatern

Run for your life var en klimatperformance där tusentals människor deltog i en stafett från Kiruna till Paris under november 2015. Målet var att berätta berättelsen om klimatförändringarna. Många av deltagarna var barn och unga.

Klimatkrisen är en av vår tids stora ödesfrågor och om den är stor för oss så är den helt avgörande för nästa generation.  Hur kan vi prata med unga människor om klimatet? Hur förhåller vi oss till något så stort, abstrakt och mörkt. Hur gör vi det konkret? Hur jobbar vi med hopp? Ett seminarium om deltagandekultur för unga med utgångspunkt ur de erfarenheter och frågor som uppstod under Run for your life. Vad hände och hur fortsätter vi?

People running, bibu 2016
Run for your life

Grupp:

Riksteatern

Medverkande:

Johanna Larsson, Linda Wallgren och Ninna Tersman