Prospero workshops –Developing performing arts for children world wide

  • Unga Teatern/Malmö Stadsteater i samarbete med Passepartout Theatre och Teater…

Välkomna till ett seminarium där vi utvecklar nya manus för barn och unga i en interkulturell kontext. Vi läser pinfärska manus av dramatiker från Uganda, Burkina Faso och Nepal. Länder där barnteatern långsamt vinner ny mark.

Prospero workshop är ett internationellt samarbetsprojekt som syftar till att utveckla och utbyta nya koncept och uttryck för barn- och ungdomsteater. Genom konkret samarbete mellan professionella teaterkonstnärer från Sverige, Danmark, Norge, Uganda, Burkina Faso och Nepal kan universella historier skapas och nya typer av berättelser ta plats på scener i vår region. 

Seminariet hålls delvis på engelska.

Group photo, bibu 2016
Prospero workshops –Developing performing arts for children world wide

Grupp:

Unga Teatern/Malmö Stadsteater i samarbete med Passepartout Theatre och Teater…

Medverkande:

Skådespelare från Unga Teatern/Malmö Stadsteater