Niklas Hald

Styrelseledamot

Bibu är viktigt för mig därför att mycket av scenkonsten för barn och unga äger rum i det fördolda. Bibu lyfter fram och sätter ljus på en av våra mest levande konstformer.

Niklas är lektor vid Institutionen för skådespeleri vid Stockholms konstnärliga högskola.