Next Generation presentation Placemaking

  • Arranged by: Svenska Assitej

Next Generation residensprogram är initierat av ASSITEJ och syftar till att stödja konstnärligt och kulturellt utbyte och samarbete mellan internationella utövare under 36 år som är intresserade av att arbete med scenkonst för barn och unga.

Svenska ASSITEJ och Bibu har bjudit in 16 skådespelare, regissörer, scenografer, forskare och producenter från hela världen för att vara med på Bibu.

För 2020 år Next Generation-program har vi valt ”placemaking” som tema. Placemaking är en metod för platsutveckling. Metoden används både för att på lång sikt utveckla en plats och för att på kort tid göra direkta förändringar på plats. Placemaking grundas helt på att använda lokala, mänskliga behov och erfarenheter för att utveckla en offentlig plats för att stärka lokala relationer och social hållbarhet. Till hjälp används befintliga aktörer som redan är etablerade på platsen. I residenset vill vi vad detta innebär och hur det kan relateras till vårt arbete med scenkonst för barn och unga.

Tid och plats

12:00 - 14:00

Speltid: 120 min

Grupp:

Arranged by: Svenska Assitej

Medverkande:

  • 16 deltagare från Next generations residensprogram
  • Handledare Placemaking: Anna Sommardal
  • Konstnärliga rådgivare: Pelle Hanaeus and Marie Parker Shaw