Mingla och möt Sveriges danskonsulenter

  • SRD – Samarbetsrådet för Regional Dansutveckling.

Mingla med din regionala danskonsulent/utvecklare. Vi lanserar stolt vår nya hemsida och visar exempel på vad vi arbetar med.  Communitydans, arrangörsutveckling, Skapa Dans – koreografitävling för unga och skapande skola, många perspektiv samsas under det gemensamma som handlar om att främja och utveckla dansen regionalt.

Sveriges danskonsulenters/utvecklares uppdrag kan skilja sig åt men i huvudsak verkar de för att barn, ungdomar och vuxna ska få ökad möjlighet att se, få kunskap om och själva utöva dans som konst och uttrycksform. I denna programpunkt lyfter vi fram olika perspektiv och exempel på hur vi arbetar regionalt, vi tar utgångspunkt i vår nya hemsida som också lanseras. Tag tillfället att träffa oss, prata dans och få reda på hur du enkelt kan få kontakt med oss framöver.

Vi bjuder på dryck med tilltugg. Varmt välkomna!

Grupp:

SRD – Samarbetsrådet för Regional Dansutveckling.