Go to Main Content

Michael Cocke

Styrelsesuppleant

Som regissör har scenkonstmöten med barn betytt kreativitet och gett mig mitt yrkes djupaste mening. Under mina elva år som konstnärlig ledare för två länsteatrar blev det synligt för mig hur viktig men också underprioriterad scenkonst för barn och unga är i ett större perspektiv. Bibu är mötesplatsen där vi får inspiration, kraft och styrka att arbeta vidare för att nå det som de nationella kulturpolitiska målen formulerar som särskilt viktigt; alla barn och ungas rätt till högkvalitativ scenkonst.

Foto: Martin Skoog

Ett foto av Michael Cocke