”Man vänjer ju sig vid det vackra”/ ”Vi hänger inte här, vi går runt”

  • Riksteatern & Ung Scen Norr

Seminariets titel utgörs av citat från unga i Norrbotten och i Botkyrka. Det är också namnen på två uppsättningar som baserats på ungas egna berättelser i den påstådda periferin. 

Utgångspunkten för båda uppsättningarna utgörs av en mängd intervjuer, gruppsamtal och interaktivt arbete med 13 och 16-åringar i Norrbotten och i Botkyrka. Föreställningarna är resultatet av ett kollektivt arbete där ungt inflytande varit ledord  för hela arbetet. Seminariet presenterar en arbetsprocess som har gett de unga makten att påverka arbetet och en möjlighet att få se sin egen verklighet iscensatt. 

Image of people, bibu 2016
”You get used to the beauty” / “We don’t hang out – we walk around”

Grupp:

Riksteatern & Ung Scen Norr

Medverkande:

 

Johanna Larsson, Linda Wallgren och Ninna Tersman