Ljuset i samtiden och i framtiden

  • Ljuset i samtiden och i framtiden

Ljuset i en föreställning är en viktig del av berättandet och det får även mer och mer utrymme. För vår publik på barn- och ungdomsföreställningar är det en självklarhet med en rik och spännande ljussättning eftersom denna uttrycksform blir alltmer spektakulär i såväl konsert som dansframträdanden. Vad innebär denna utveckling för vårt sätt att arbeta med scenkonstproduktioner?

Under de senaste hundra åren har användningen av ljus i en scenkonstproduktion ständigt utvecklats men denna utveckling har under de senaste tio åren gått ännu snabbare t ex genom tillgången till helt ny typ av utrustning i form av LED-armaturer som kan ändra riktning färg och form, samt genom användning av projektioner i stället för scenografi. Eftersom utrustningen blir allt billigare kommer även små teatergrupper att ha råd att använda den ångor som den unga publiken kanske även förväntar sig att den ska ha gjort när de kommer för att se föreställningen.

Svenska Ljussättarföreningen – SLF – tar upp hur dessa förväntningar ser ut nu i samtiden samt vad vi kan förvänta oss att de blir i framtiden och gör det i form av ett samtal med några ljussättare. Samtalet modereras av SLFs ordförande Anders Larsson

Grupp:

Ljuset i samtiden och i framtiden

Medverkande:

Samtalsledare: Anders Larsson