Gå till huvudinnehållet

Lars Dahlquist

Styrelsesuppleant

Barnombudsmannens skrift "Barns och ungas rätt till kultur" inleder med orden: "FN:s konvention om barnets rättigheter (barnkonventionen) slår fast alla barns rätt till kultur. I praktiken är den rätten avhängig hur väl vi vuxna axlar vårt ansvar att säkra denna rättighet."

bibu är en del av svaret.

Lars arbetar som verksamhetsledare för Teatercentrum södra regionen.

Ett foto av Lars Dahlquist.