KULTURSKOLAN + DRAMATIKER = SANT

Fem dramatiker har skrivit nya pjäser direkt för kulturskolans verksamhet genom samarbete med varsin kulturskola i Göteborg, Sjöbo, Sunne och Stockholm. Hur har arbetet gått till? Vilka särskilda krav ställs på pjäser för kulturskolan? Hur har elevgruppens tankar och idéer tagits till vara? Vilka svårigheter och möjligheter har dramatikerna mött?

Pjäserna har skrivits på uppdrag av Centrum för dramatik och Dramatikerförbundet genom särskilt krisstöd från Kulturrådet. De kommer att finnas för läsning och beställning i DramaDirekts pjäsbank.

Tid och plats

13:00 - 13:45

Speltid: 45 minuter

Medverkande:

Medverkande dramatiker: Elsa Berggren, Christofer Bocker, Stefan Larsson, Isa Schöier och Robin N Spegel.

Samtalet arrangeras och modereras av Centrum för dramatik och Dramatikerförbundet.