KulturCrew - Ungt engagemang på båda sidor Öresundet

  • Arrangeras av: Riksteatern Skåne

KulturCrew är en modell med fokus på ungt arrangörskap som spritt sig över Öresundet. En idé från Norge, utvecklas i Danmark och landar i den skånska myllan för att sedan sprida sig norrut i Sverige. Vad är det som gör att KulturCrew projektet är lätt att ta till sig och anpassa efter sina förutsättningar geografiskt? Vad finns det för likheter och olikheter mellan Danmark och Sverige i arbetet med KulturCrew och ung delaktighet? Vad kan vi lära av varandra?
Unga KulturCrews från både Sverige och Danmark delar med sig av sina erfarenheter tillsammans med initiativtagande organisationer. Tillsammans landar vi kring möjligheter och utmaningar och samtalar kring ungt engagemang.
Arrangörer: Teatercentrum Danmark, Levande Musik i Skolen Danmark, Riksteatern Skåne, Musik i Syd och KulturCrew Blekinge Kronoberg.

KulturCrew - Ungt engagemang på båda sidor Öresundet
Ingela Gånedahl

Tid och plats

14:30 - 16:00

Speltid: 90 min

Grupp:

Arrangeras av: Riksteatern Skåne

Medverkande:

  • Petra Bergström, Riksteatern Skåne
  • Maria Larsson, Musik i Syd 
  • Karin Holmström, KulturCrew Skåne
  • Gitte Abildtrup, Levande Musik i Skolen Danmark 
  • Naja Birke, Teatercentrum Danmark
  • Ingela Gånedahl, KulturCrew Blekinge Kronoberg
  • Samt ett ungt KulturCrew Danmark och ett KulturCrew Sverige.