KulturCrew - unga kulturarrangörer!

  • KulturCrew

KulturCrew startade 2016 i Skåne på initiativ av Riksteatern Skåne och Musik i Syd i samarbete med kommuner i sydvästra Skåne. KulturCrew handlar om att unga i ålder 10-18 år får en möjlighet att bli inkluderade i kulturlivet i sin kommun men även regionalt och nationellt. I projektet KulturCrew får unga vägledning inom arrangörskap såsom utbildning i ljud- och ljusteknik, presentationsteknik, marknadsföring, värdskap samt inom urval. KulturCrew ansvarar sedan för kulturarrangemang i sin kommun och kan vara en ung referensgrupp till andra aktörer. 

KulturCrew är en modell från Danmark, som nu fått spridning i Sverige till andra län såsom Blekinge, Kronoberg, Sörmland och Västernorrland. I denna programpunkt berättar några erfarna unga KulturCrews från Skåne mer om hur de upplevt projektet och även berättar initiativtagarna mer om uppstart och spridning regionalt och nationellt. 

logotyp

Grupp:

KulturCrew

Medverkande:

Mathilda Feldt, Emil Karlsson, Emmy Bohm -  KulturCrew Kävlinge
Maria Larsson - Musik i Syd
Ingela Gånedahl - Projektledare KulturCrew i Blekinge Kronoberg 
Petra Bergström - Riksteatern Skåne
Margareta Månsson - Projektledare KulturCrew Skåne Sydväst