Kristin Svensson Melander

Seminarierådet Bibu 2022

Kristin ansvarar för scenkonsten i skolan i Sundsvalls kommun sedan snart ett 20-tal år. Det är ett dagligt arbete för att öka dialogen mellan skolan och kulturlivet för att alla barn/elever ska nås av intresseväckande och nyskapande scenkonst, även cirkus!
Tidigare har Kristin bl.a. erfarenhet av arbete på dåvarande Teaterhögskolan i Stockholm/rörelselärare, samt på olika teatrar runt om i landet med koreografi/regi i ett 80-tal olika produktioner.
Låt oss fortsätta arbetet av, med och för barn samt alla barn/elevers rätt till konst och kultur!
Vidare! Vidare!