Go to Main Content

Karin Helander

Ordförande juryn 2024

Karin Helander, professor i teatervetenskap, föreståndare för Centrum för barnkulturforskning 1998-2014 och vicerektor för Stockholms universitet 2015-17. Fr o m 2019 är hon Kungl. Vitterhetsakademiens ständige sekreterare. Hon har skrivit ett tiotal böcker och ett stort antal artiklar om bl a svensk 1900-talsteater, barnteater och barndramatik (såväl historiskt som samtida och om barnpublikens reception), opera samt skådespelarkonst. Sedan 1998 är hon verksam som kritiker i Svenska Dagbladet.

Foto: Eva Dalin