Gå till huvudinnehållet

Juryn ibu 2024

Jurymedlemmar

Ordförande juryn 2024
Ett headshot av Bengt Andersson
Jurymedlem Bibu 2024
Jurymedlem Bibu 2024
Andreas Ferrada-Noli
Jurymedlem Bibu 2024
Jurymedlem Bibu 2024
Jurymedlem Bibu 2024

Uppdraget 

Bibu:s styrelse utser en ny jury inför varje biennal. Juryns sammansättning består av väl meriterade medlemmar som på olika sätt bidrar med sin kunskap och sina iakttagelser. Bibu:s styrelse är också den som formulerar juryns uppdrag. Nytt för 2024 är att juryn har en ordförande som leder juryarbetet med stöd av Bibus VD/verksamhetsledare.

Juryns uppdrag är att välja ut det mest intressanta, mest aktuella och mest högkvalitativa inom svensk scenkonst för barn och unga, som producerats under de senaste två åren innan en biennal. Juryn för Bibu 2024 består av sex personer, inklusive ordförande, som representerar scenkonstbranschens olika områden, både yrkesmässig och geografiskt.