Irene Grahn

Jurymedlem Bibu 2020

Irene Grahn är programproducent för scenkonst barn och unga och dramapedagog på Dunkers kulturhus, Helsingborg.
Där har hon också arbetat med gatuteaterfestivalen Passage. Irene var med om att starta KUB (Kulturcentrum för barn & unga) i Helsingborg 1991 och föreningen BAS (Barnkultur i Sverige).

Foto: Anita Göransson

Irene Grahn, bibu jury 2020