Go to Main Content

Föreslå seminarium, workshop eller annat innehåll till Bibu 2024

Välkomna att nominera förslag till seminarium eller annan programpunkt till bibu 2024! 

Det är ni som gör bibu 2024!

bibu är en nationell och internationell scenkonstbiennal för barn och unga. Utöver att visa föreställningar från hela scenkonstområdet, är vi en inspirationskälla, en plats för kompetensutveckling och en mötesplats för alla oss som arbetar med scenkonst för barn och unga.  

På bibu möts olika målgrupper som nationella och internationella aktörer inom området scenkonst för barn och unga, arrangörer, kulturadministratörer, utbildningar inom scenkonstområdet, skolledare, lärare, politiker och beslutsfattare samt barn och barnfamiljer i regionen. 

Inför bibu 2024 arbetar vi nu med att planera programinnehållet för seminarium och workshops och nu vill vi ha er hjälp att fylla Bibu med just detta! 

Vilka frågor och perspektiv inom området scenkonst för barn och unga är aktuella? 

Vad kan och vill du och din organisation bidra med till vårt program? Det behöver inte vara ett färdigt upplägg som skickas in, utan har ni en ide hjälper vi gärna er att ta fram ett färdigt upplägg. 

Har ni några frågor eller funderingar kring seminarieprogrammet så kontakta gärna Tanja på tanja@bibu.se

Länk att skicka in förslag till hittar du här: 
Klicka här för att komma till förslagsformuläret
  
Sista dagen att lämna in ditt förslag är den 30 oktober 2023.