Föreslå seminarie, workshop eller annat innehåll till Bibu 2022

Bibu vill, utöver att visa föreställningar från hela scenkonstområdet, vara en inspirationskälla, en plats för kompetensutveckling och en mötesplats för alla oss som arbetar med scenkonst för barn och unga. 

Bibu 2022 står värd för ASSITEJ Artistic Gathering (AAG) vilket bidrar till ett större internationellt intresse för festivalen och dess innehåll. Nu finns chansen att genom t ex seminarier och föreläsningar möta, diskutera och utmana scenkonstutövare från hela världen. Arbetsspråket för AAG är engelska vilket gör att arrangemang på engelska har möjlighet att nå en internationell publik.

Några huvudspår på Bibu 2022 är hållbarhet, tillgänglighet och ursprungsfolk.

Bibus målgrupper är:

  • professionellt arbetande inom scenkonstområdet
  • arrangörer och kulturadministratörer
  • utbildningar inom scenkonstområdet
  • skolledare, lärare och andra som använder kultur i arbetet
  • internationella aktörer inom området scenkonst för barn och unga
  • barn och unga samt barnfamiljer i regionen
  • politiker och beslutfattare

Klicka här för att komma till förslagsformuläret

Inför Bibu 2022 arbetar Bibus seminarieråd och team med att planera programinnehållet för att skapa den festival som du som besökare vill komma till. Vi har tagit fasta på Bibus enkätsvar och utvärderingar från 2018 och där blir det tydligt är att du som åker till Bibu vill lyssna på experter och gärna delta i workshops. Är det ett panelsamtal vill du lyssna på väl förberedda moderator och med en panel väl insatt i ämnet och som "kommer till saken". 

Seminarierådet kommer därför lägga speciellt fokus på programaktiviteternas format och upplägg. 

  • Vilka frågor och perspektiv inom området scenkonst för barn och unga är aktuella? 
  • Vad vill du och din organisation bidra med till Bibu 2022? 
  • Vill du/din organisation medverka i seminarieprogrammet?

Medverkan och kostnader: Medverkande i programpunkten erbjuds endagars Bibu-pass. I övrigt utgår ingen ersättning dvs kostnader för medverkandes resor, logi och övriga kostnader bekostas av dig som arrangör. Bibu står för lokal, publikvärd och viss grundteknik. 

Förslagsformuläret är öppet 24 augusti till 7 november 2021.

Klicka här för att komma till förslagsformuläret