Föreslå person eller dig själv till juryn eller internationella rådet för Bibu 2022!

Vi vill öppna upp för förslag när Bibus styrelse inom kort ska påbörja arbetet med att utse en ny jury och ett nytt internationellt råd för Bibu 2022. Vem tycker du ska ingå i detta viktiga urvalsarbete?

Juryns uppdrag är att välja ut det bästa och mest aktuella inom svensk och internationell scenkonst för barn och unga. Scenkonst som äger hög konstnärlig kvalitet, inspirerar och ligger i utvecklingens framkant. Juryn för Bibu 2020 består av sex till åtta personer som representerar scenkonstbranschens olika områden, både yrkesmässig och geografiskt. Det internationella rådet, som består av tre personer, blickar ut i världen för ett urval av internationella produktioner att bjuda in och spela på biennalen.

Det är Bibu:s styrelse som utser en ny jury och ett nytt internationellt råd för varje biennal. Juryns och internationella rådets sammansättning ska bestå av väl meriterade medlemmar som på olika sätt bidrar med sin kunskap och sina iakttagelser. Bibu:s styrelse formulerar juryns och internationella rådets uppdrag.  

Fyll i formuläret nedan med en intresseamälan.

Sista datum att föreslå är 18 dec. 

Viktigt att tänka på: 

  • Som jurymedlem ska du redan vara väl insatt i området scenkonst för barn och unga, i Sverige eller internationellt, och regelbundet se många föreställningar. 
  • Du måste vara beredd på att lägga ner en hel del tid både att se föreställningar på olika teatrar i din region samt på film. Juryn ser tillsammans under sin uppdragstid upp emot 300 föreställningar live och på film. 
  • Det internationella rådets medlemmar ska vara verksamma i Sverige och behöver i sina ordinarie jobb eller uppdrag redan ha möjlighet att resa runt i världen på festivaler och andra internationella sammanhang. 
  • Ersättning för uppdraget utgår.
  • Uppdragsperiod juni 2020 till december 2021 samt representation och närvaro under Bibu i maj 2022.
  • Juryarbetet leds och samordnas av Bibus verksamhetsledare. 

Återkoppling kommer inte att ske till varje enskild föreslagen person, utan styrelsen kommer enbart återkoppla till de som blir utvalda till uppdraget. Detta sker under februari och mars. 

Jag föreslår följande person: