Emil Nilsson-Mäki

Jurymedlem Bibu 2022

Konstnärlig ledare och regissör på Skuggteatern belägen i Umeå. Emil arbetar med att göra teatern tillgänglig för barn var de än bor, i storstaden eller glesbygden. Ett genomgående stråk i hans arbete är att försöka hitta nya uttryckssätt för teatern och låta barnen och ungdomarna uppleva konsten på ett mer okonventionellt sätt än den gamla scen-salong traditionen. Världen är full av spelplatser och dramer, låt oss öppna upp dem!

Foto: Emil Nilsson-Mäki

Emil Nilsson-Mäki