Den vita scenen

  • Svenska ASSITEJ

Vilka kroppar får ta plats på scenen idag? Vilka historier berättas och ur vems perspektiv? Finns det regler för vem som kan gestalta vad, och hur ska vi tänka för att luckra upp den vita dominansen?

Den vita normen är aktiv även på scenen. Fortfarande är det främst vita kroppar som ska gestalta berättelserna. I en samtid där en växande skara av publiken inte ingår i den vita normen blir det allt viktigare att denna verklighet speglas på scen. Bidrar också en ökad mångfald bland dem som gestaltar till att nya historier berättas, eller att gamla historier kan berättas ur ett annat perspektiv?

Astrid Assefa leder ett samtal mellan skådespelare och scenkonstnärer som har erfarenheter av att utmana den vita normen.

Seminariet ingår i projektet Shadowland, arrangerat av Svenska ASSITEJ och är finansierat av Svenska Postkodstiftelsen.

prickar bibu

Grupp:

Svenska ASSITEJ

Medverkande:

Samtalsledare: Astrid Assefa

Astrid Kakuli, skådespelare

Rani Nair, dansare och koreograf

Leland Gantt, skådespelare

Camara Joof, dramatiker och skådespelare

Camilla Lau, skådespelare