covid-19

UPDATERING! 

Från och med den 9 februari 2022 har alla restriktioner för offentliga sammankomster och evenemang hävts.

Även restriktioner för inresa från EU/EES hävs från samma datum.

För inresa från tredje land/utanför EU ligger restriktionerna tills vidare kvar. 

Bibu följer regeringens och Folkhälsomyndighetens riktlinjer och rekommendationer. Inför festivalen kommer vi löpande uppdatera information om gällande regler och om vilka åtgärder vi vidtar för att göra ditt besök tryggt och säkert.