covid-19

Bibu följer regeringens och Folkhälsomyndighetens riktlinjer och rekommendationer. Inför festivalen kommer vi löpande uppdatera information om gällande regler och om vilka åtgärder vi vidtar för att göra ditt besök tryggt och säkert.