Challenges, pranks och betalda samarbeten

  • Arrangeras av: Centrum för barnkulturforskning

Unga influencers i dialog med sin omvärld. Sociala medier är en naturlig arena för dagens barn, och kan ses både som en informell lärmiljö och ett eventuell framtida yrkesval.

Föreläsningen tar utgångspunkt från barn som arbetar som Influencers idag, och ger exempel på hur kultur och entreprenörskap gifts samman. Vidare diskuteras kunskaper, identitetsskapande och gränser mellan barn och vuxna.

Ylva Ågren, fil.dr. i barn-och ungdomsvetenskap, arbetar som lektor vid Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande, Göteborgs universitet. Hennes forskning fokuserar på den populär- och mediekultur som barn och unga möter, använder och producerar i sin vardag samt hur föreställningar om barndom görs och synliggörs i barnkultur och sociala medier.

Temaspåret FORSKNING är ett samarbete mellan Centrum för barnkulturforskning vid Stockholms universitet och Bibu.

Genomförs med stöd av Event in Skåne. 

Tid och plats

11:00 - 12:00

Speltid: 60 min

Grupp:

Arrangeras av: Centrum för barnkulturforskning

Medverkande:

  • Ylva Ågren, fil.dr. i barn-och ungdomsvetenskap. Lektor vid Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande, Göteborgs universitet.