Byggsats Producent

  • Teaterförbundet – Avdelning 112: Administration, Produktion, Kommunikation

Hur bygger man den bästa Producenten? Med lagom stora och lagom många bitar – så att inga trillar av. Inte Producenten heller…

Producentyrket innehåller många olika och varierande arbetsuppgifter. Den här otydligheten och gränslösheten i vad yrket kan innebära skapar ofta en stressad arbetssituation. Vi vill i workshop-form ta fram den ultimata befattningsbeskrivningen för en hållbar Producent, Vi samlar ihop deltagarnas förslag på arbetsuppgifter och grupperar dem tillsammans under lämpliga yrkestitlar, alla de olika roller som idag ryms under paraplyet "scenkonstproducent".

Grupp:

Teaterförbundet – Avdelning 112: Administration, Produktion, Kommunikation